Edukacja seksualna

W 2012 roku odbyłam szkolenie dla edukatorów seksualnych, prowadzone przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Dyrektorem merytorycznym szkolenia był dr n. med. Andrzej Depko, odbyło się ono we współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego i pod jego nadzorem. Od tamtego czasu aktywnie pracuję jako edukatorka seksualna. Przygotowuję programy z zakresu edukacji seksualnej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzę zajęcia w szkołach warszawskich oraz na terenie województwa mazowieckiego. Regularnie pracuję z młodzieżą w Szkole w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Jestem współautorką raportu z kampanii „Antykoncepcja Masz Prawo Wiedzieć”, dotyczącego wiedzy nastolatków o seksualności. Internetowa kampania, trwająca rok na przestrzeni 2012 i 2013 roku, dotarła do około 100 000 osób na terenie całej Polski. Akcję wsparła firma Durex, a jej program był przygotowany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i zgodny z podstawą programową przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie III etap edukacyjny pkt 15 i IV etap edukacyjny pkt 12.

Na zajęcia przygotowuję scenariusze zajęć, aktywnie angażuję dzieci i młodzież do nauki.

Tematy z zakresu edukacji seksualnej:

W swojej pracy skupiam się również na edukowaniu dorosłych. Prowadzę warsztaty i spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci, przekazując im wiedzę z zakresu seksualności. Prowadzę zajęcia z rodzicami i opiekunami „Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?”, oraz „Jak odpowiadać, kiedy dziecko pyta”. Jestem autorką artykułów upowszechniających wiedzę o edukacji seksualnej, w ramach Festiwalu Rewolucje Kobiet byłam gościem Fundacji MaMa, gdzie prowadziłam spotkanie dla rodziców, poświęcone wiedzy o seksualności dzieci.

Na zajęcia w Twojej szkole opracuję indywidualny program dostosowany do potrzeb i wymagań szkoły i uczniów. Skontaktuj się ze mną: kontakt@izabelajaderek.pl

Wykłady

W pracy dużo uwagi poświęcam przekazywaniu swojej wiedzy, dokształcaniu innych i towarzyszeniu na drodze do rozwoju. Zdobytą wiedzą dzieliłam się jak dotąd w Szkole Głównej Handlowej, w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji, jak również w Akademii Pedagogiki Specjalnej. portret