Pomoc terapeutyczna

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach. Kiedy dowiedziałam się, że pod stałą superwizją mogę rozpocząć swoją pracę, postanowiłam zdobywać praktyczną wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.

Od kilku lat towarzyszę osobom, które potrzebują lepiej poznać siebie, przeżywającym w swoim życiu smutek, niedogodności, rozterki, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzę konsultacje i psychoterapię – indywidualną i partnerską.

Koncentruję się na problemach w bliskich związkach i w funkcjonowaniu psychoseksualnym. Wspieram osoby LGBT, przez ponad 6 lat współpracowałam z Fundacją Trans-Fuzja, gdzie przyjmowałam osoby transpłciowe (dzieci, młodzień i dorosłych) i ich bliskich. Do gabinetu zapraszam również osoby będące w relacjach poliamorycznych/związkach otwartych i ich bliskich.

Mam doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i w prowadzeniu treningów behawioralnych i metapoznawczych z osobami z zaburzeniami psychicznymi, pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak również z osobami z niepełnosprawnością fizyczną, doświadczającymi samotności, z zaburzeniami nastroju.

W swojej pracy korzystam z podejścia integracyjnego, czyli narzędzi terapeutycznych wywodzących się z różnych szkół i podejść, oferując możliwie najlepsze wsparcie dopasowując je w zależności, z czym zmaga się klient. Bliskie jest mi przekonanie, że to narzędzie należy dopasować do określonej trudności klienta, a nie na odwrót.

Moja praca jest objęta stałą superwizją (obecnie korzystam z pracy trzech superwizorów), pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.